Blood Camp 2006:
ક્રમ તારીખ નામ સરનામુ  
૦3-૦૧-૨૦૦૬ ધી ન્યુ પ્રોગ્રેસ્વ કોલેજ ઓફ ટીચર્સ એજયુકેશન, મહેસાણા હોમીયોપેથીક હોસ્પિટલ, મહેસાણા ૨૮
૦૮-૦૧-૨૦૦૬ મહેસાણા શહેર ટેઈલર્સ એસોસિયેશન જૈન વાડી, બજાર, મહેસાણા ૧૧૫
૦૮-૦૧-૨૦૦૬ રાવલ કિશોરભાઈ માણેકલાલ ફોરમ વિદ્યાલય, મહેસાણા ૧૦૦
૨૧-૦૧-૨૦૦૬ ઈજ્ઞળા, ઉયા. હેમચંન્દ્રાચાર્ય
નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સીટી, પાટણ
યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, પાટણ ૮૨
૨૨-૦૧-૨૦૦૬ જાયન્ટસ ગૃપ ઓફ બેચરાજી
લેઉઆ પાટીદાર સમાજ, મહેસાણા
શંખલપુર ૭૮
૨૪-૦૧-૨૦૦૬ શ્રી પરા ઉ,મા. શાળા, મહેસાણા ઉદલપુર ૬૩
૨૬-૦૧-૨૦૦૬ મહેસાણા ઓઈલ સીટી જેસીસ અને ટેલી એકડમી રાધાકૃષ્ણ ટાઉનશીપ, મહેસાણા ૯૫
૨૬-૦૧-૨૦૦૬ સમર્પણ યુવા-વિકાસ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, મહેસાણા નાલંદા સ્કુલ, મહેસાણા ૫૯
૨૮-૦૧-૨૦૦૬ બ્રિલિયન્ટ ગૃપ ટયુશન, મહેસાણા દૂધસાગર ડેરી, હોલ મહેસાણા ૨૪
૧૦ ૨૮-૦૧-૨૦૦૬ સ્વામી વિવેકાનંદ એજ્યુકેશન બી.એડ. કોલેજ, મહેસાણા સ્વામી વિવેકાનંદ એજ્યુકેશન બી.એડ. કોલેજ, મહેસાણા ૩૮
૧૧ ૨૯-૦૧-૨૦૦૬ શક્તિદળ, મહેસાણા બ્લડબેંક, મહેસાણા ૨૨
૧૨ ૦૫-૦૨-૨૦૦૬ જાયન્ટસ ગૃપ ઓફ ચાણસ્મા પી.ટી.સી.કોલેજ, સમી ૨૪
૧૩ ૧૯-૦૨-૨૦૦૬ યુથ હોસ્ટેલ્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા સિંધી સોસાયટી વાડી, મહેસાણા ૫૩
૧૪ ૨૪-૦૨-૨૦૦૬ શ્રી સાવગિરી મહારાજ મંદિર, દેદિયાણ શ્રી સાવગિરી મહારાજ મંદિર દેદિયાસણ ૧૦૪
૧૫ ૨૬-૦૨-૨૦૦૬ બેંગાલ કલ્ચર એસોસિયેશન, મહેસાણા ઓ.એન.જી.સી. ઓફિસર્સ કલબ ૬૪
૧૬ ૦૨-૦૪-૨૦૦૬ શ્રી સત્ય સાંઈસેવા સમિતિ, મહેસાણા રૂચિ હોસ્પિટલ, મહેસાણા ૩૮
૧૭ ૦૨-૦૪-૨૦૦૬ એક્તા મિત્ર મંડળ મહેસાણા,  બ્લડબેંક, મહેસાણા ૪૬
૧૮ ૦૯-૦૪-૨૦૦૬ એક્તા યુવક ગૃપ દેત્રોજપુરા, પ્રાથમિક શાળા, દેત્રોજપુરા ૩૮
૧૯ ૦૯-૦૪-૨૦૦૬ ગાયત્રી પરિવાર, મહેસાણા ગાયત્રી શક્તિપીઠ, હાઈવે, મહેસાણા ૩૪
૨૦ ૦૯-૦૪-૨૦૦૬ મહેસાણા એમ.આર. એસોસિયેશન બ્લડબેંક, મહેસાણા ૩૪
૨૧ ૦૯-૦૪-૨૦૦૬ ઉમિયા મિત્ર મંડળ અને ડયુસોફ્ટ એજ્યુકેશન ટહુકો પાર્ટી પ્લોટ સામે, મહેસાણા ૬૧
૨૨ ૧૪-૦૪-૨૦૦૬ ઓ.એન.જી.સી.એસ.સી. એસ.ટી. યુનિયન ઓ.એન.જી.સી.કોલોની, મહેસાણા ૮૩
૨૩ ૧૬-૦૪-૨૦૦૬ શ્રી અક્ષરપુરૂષોત્તમ સ્વામિનારયણ મંદિર, મહેસાણા શ્રી અક્ષરપુરૂષોત્તમ સ્વામિનારયણ મંદિર, મહેસાણા ૨૨૦
૨૪ ૨૫-૦૪-૨૦૦૬ મહેસાણા ઓઈલ સીટી જેસીસ બ્લડબેંક, મહેસાણા ૩૦
૨૫ ૦૫-૦૫-૨૦૦૬ પટેલ ડાહ્યાભાઈ રામભાઈ, દેવરાસણ પટેલ વાસ, દેવરાસણ ૭૪
૨૬ ૧૩-૦૫-૨૦૦૬ આર્ટ ઓફ લિવિંગ પરિવાર, મહેસાણા ગાયત્રી શક્તિપીઠ, મહેસાણા ૪૨
૨૭ ૧૪-૦૫-૨૦૦૬ શક્તિ મહિલા જાગૃતિ ટ્રસ્ટ સંચાલિત માનસિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મહેસાણા મેન્ટલ હોસ્પિટલ, સિવિલ હોસ્પિટલ ૫૪
૨૮ ૨૦-૦૫-૨૦૦૬ પટેલ મગનલાલ શીવારામ પરિવાર, મહેસાણા ખાખી બાવા મહારાજનું મંદિર પાંચોટ ૪૦૦
૨૯ ૨૧-૦૫-૨૦૦૬ મહેસાણા તાલુકા અને જીલ્લા યુવક કોંગ્રેસ સમિતિ બ્લડબેંક, મહેસાણા ૧૦
૩૦ ૨૫-૦૬-૨૦૦૬ દેદિયાણ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ એસો. શહીદવીર ત્રિભુવનદાસ પટેલ હોલ, દેદિયાણ ૧૫૬
૩૧ ૦૧-૦૭-૨૦૦૬ સ્ટેટબેંક ઓફ ઈન્ડિયા, હાઈવે બ્રાન્ચ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા હાઈવે બ્રાન્ચ, મહેસાણા ૨૨
૩૨ ૦૨-૦૭-૨૦૦૬ વિશ્વકર્મા યુલક મંડળ વિશ્વકર્મા હોલ, મહેસાણા ૯૬
૩૩ ૦૯-૦૭-૨૦૦૬ ૮૪-કડવા પાટીદાર સમાજ પ્રગતિ મંડળ, મહેસાણા અર્બન બેંક વિદ્યાલય, મહેસાણા ૧૪૦
૩૪ ૦૯-૦૭-૨૦૦૬ ઈન્ડીયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી, મહેસાણા આંબેડકર હોલ, મહેસાણા ૬૦
૩૫ ૧૫-૦૭-૨૦૦૬ બેંક ઓફ ઈન્ડીયા મહેસાણા લાયન્સ હોસ્પિટલ, મહેસાણા ૧૮૦
૩૬ ૧૬-૦૭-૨૦૦૬ સૌરાષ્ટ્ર પાટીદાર સેવા સમાજ, મહેસાણા બ્લડબેંક, મહેસાણા ૩૦
૩૭ ૨૩-૦૭-૨૦૦૬ શ્રી અક્ષરપુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ મંદિર, મહેસાણા શ્રી અક્ષરપુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ મંદિર, મહેસાણા ૧૫૨
૩૮ ૨૩-૦૭-૨૦૦૬ અગ્રવાલ સમાજ, મહેસાણા ઓ.એન.જી.સી. ઓફિસર્સ કલબ, મહેસાણા ૪૧
૩૯ ૩૦-૦૭-૨૦૦૬ શ્રી મહેસાણા ચોક્સી એસોસિયેશન સોમનાથ મહાદેવ, મહેસાણા ૭૫
૪૦ ૦૬-૦૮-૨૦૦૬ લાયન્સ તથા લાયોનેસ કલબ ઓફ મહેસાણા શ્રી યોગેશ્વર મહાદેવ મંદિર, ભાન્ડુ ૫૦
૪૧ ૨૩-૦૮-૨૦૦૬ રોટરી કલબ ઓફ મહેસાણા મિલ્કસીટી હોમીયોપેથીક મેડીકલ કોલેજ, મહેસાણા ૭૭
૪૨ ૨૮-૦૮-૨૦૦૬ શ્રી મહા ગણેશ મહોત્સવ, વસઈ સહયોગ આંખની હોસ્પિટલ, વસઈ-ડાભલ ૭૩
૪૩ ૦૧-૦૯-૨૦૦૬ લાયન્સ અને લાયોન્સ કલબ ઓફ મહેસાણા સાતુસણા ૬૭
૪૪ ૧૦-૦૯-૨૦૦૬ જય અંબે મિત્ર મંડળ, મહેસાણા રોયલ માર્કેટ, મહેસાણા ૮૭
૪૫ ૧૨-૦૯-૨૦૦૬ રોટરી કલબ ઓફ મહેસાણા મિલ્કસીટી આર્ટસ અને સાયન્સ કોલેજ, નાગલપુર, મહેસાણા ૨૨૫
૪૬ ૧૭-૦૯-૨૦૦૬ રોટરી કલબ ઓફ મહેસાણા મિલ્કસીટી લીંચ ૬૦
૪૭ ૦૧-૦૯-૨૦૦૬ સિંધી સેવા સમિતિ, મહેસાણા સિંધી સોસાયટી, વાડી મહેસાણા ૭૯
૪૮ ૨૪-૦૯-૨૦૦૬ લાયન્સ કલબ ઓફ, મહેસાણા શ્રી યુ.વી. પટેલ કોલેજ ઓફ એન્જીનિયરીંગ ગણપત વિદ્યાનગર, ખેરવા ૧૬૩
૪૯ ૨૮-૦૯-૨૦૦૬ રોટરેકટ કલબ ઓફ જોટાણા જોટાણા ૪૩
૫૦ ૦૮-૧૦-૨૦૦૬ રોટરી કલબ ઓફ મહેસાણા મિલ્કસીટી ગાયત્રી શક્તિપીઠ, હાઈવે, મહેસાણા ૬૭
૫૧ ૧૫-૧૦-૨૦૦૬ નવરાત્રિ યુવક મંડળ-સદાનંદ સોસાયટી, નાગલપુર મહેસાણા સદાનંદ સોસાયટી, મહેસાણા ૩૮
કુલ બોટલ ૫૨૨૮