Staff Details:

Staff Members :
Dr. Muni Brahmbhatt
Medical Director
Dr. Natvarbhai R. Patel
Medical Officer
Technician :
Dinesh A. Patel
Sarju S. Shah
Nimisha D. Patel
Manisha M. Vyas
Rinkal S. Oza
Shilpa P. Patel
Jignasha N. Patel
Dhanashree R. Shah
Pikeshbhai R. Vaidya
Hon. Technician :
Ashish A. Patel
Peon :
Dinesh B. Trivedi
Ganpat S. Parmar
Satish J. Chavada
Nimesh Chauhan
Kokilaben M. Chauhan
Haresh G. Sindhi
Shailesh K. Chaudhary (Data Operator)
Manubhai A. Patel (Driver)